Våre tjenester

_

Vi påtar oss følgende forpliktelser overfor alle våre registrerte reisende:

  • Søke om visum til Saudi-Arabia og foreta alle administrative oppgaver.
  • Bestille flybilletter.
  • Informasjonsaktiviteter fra registrering til avreise.
  • Opplæring av manasek Hajj eller Umrah via Internett og møter før avreise, samt svare på spørsmål, både generelle og religiøse spørsmål, via e-post.
  • Tilstedeværelse av guider og assistanse
  • Ordne mottak i Jeddah og Medina og utføre alle administrative oppgaver.
  • Gjennomføre våre forpliktelser slik det er beskrevet i pakken, så som opphold i Medina og Makkah, mat, opplæring, guidede turer til hellige steder, tjenester i Arafat og Mina, hjelp til oppofring (Ghorbani), prestetjenester, Internett-tilgjengelighet osv.

En førsteklasses Hajj & Umrah selskap i Europa

I Guds navn, Den Barmhjertige, Den Nådige